Bahenné rastliny

 


Acorus calamus
Puškvorec obyčajný

Vysádza sa do hĺbky 0-20cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Caltha palustris
Záružlie močiarné

Vysádza sa do hĺbky 0-5cm.
Cena: 2
Nedostupné

 


Caltha palustris ''multiplex''
Záružlie močiarné plnokveté

Vysádza sa do hĺbky 0-5cm.
Cena: 5
Nedostupné

 


Caltha palustris ''alba''
Záružlie močiarné bielé

Vysádza sa do hĺbky 0-5cm.
Cena: 5
Nedostupné

 


Carex acutiformis
Ostrica ostrá

Vysádza sa do hĺbky 0-10cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Crassula recurva
Krasula

Vysádza sa do hĺbky 40-60cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Equisetum scirpoides

Vysádza sa do hĺbky 0-5cm.
Cena: 3
Dostupné

 


Equisetum fluviatile
Praslička riečná

Vysádza sa do hĺbky 10-30cm.
Cena: 3
Dostupné

 


Equisetum variegatum

Cena: 4
Dostupné

 


Eriophorum angustifolium
Páperník úzkolistý

Vysádza sa do hĺbky 0-5cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Gratiola officinalis
Graciola lekárská

Vysádza sa do hĺbky 0-5cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Hippuris vulgaris
Truskavec obyčajný

Vysádza sa do hĺbky 10-40cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Iris pseudacorus
Kosatec žltý

Vysádza sa do hĺbky 0-20cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Iris louisiana ''black gamecock''

Vysádza sa do hĺbky 5-10cm.
Cena: 4
Dostupné

 


Juncus effusus
Sitina rozložitá

Vysádza sa do hĺbky 0-5cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Juncus effusus ''spiralis''
Sitina rozložitá

Vysádza sa do hĺbky 0-10cm.
Cena: 3
Dostupné

 


Juncus ensifolius

Vysádza sa do hĺbky 0-5cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Juncus inflexus
Sitina sivá

Vysádza sa do hĺbky 5-10cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Jussiaea grandiflora

Vysádza sa do hĺbky 50cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Mentha aquatica
Mäta vodná

Vysádza sa do hĺbky 0-20cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Mentha pulegium

Vysádza sa do hĺbky 0-10cm.
Cena: 2
Nedostupné

 


Mimulus luteus
Čarodejka žltá

Vysádza sa do hĺbky 0-5cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Myriophyllum spec.
Stolístok

Vysádza sa do hĺbky 50cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Lysimachia nummularia ''aurea''
Čerkáč peniažtekový

Vysádza sa do hĺbky 0-5cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Lysimachia punctata 'alexander'

Cena: 3
Dostupné

 


Lysimachia thyrsiflora

Vysádza sa do hĺbky 5-20cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Pontederia cordata
Modraska srdčitá

Cena: 5
Nedostupné

 


Pontederia cordata alba

Cena: 5
Nedostupné

 


Pontederia lanceolata

Vysádza sa do hĺbky 40-50cm.
Cena: 8
Dostupné

 


Preslia cervina
preslia

Vysádza sa do hĺbky 0-10cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Rumex sanguineus
Kyselka vodná

Vysádza sa do hĺbky 0-5cm.
Cena: 3
Dostupné

 


Scirpoides holoschoenus

Vysádza sa do hĺbky 5-10cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Scirpus tabernaemontani ''zebrinus''
Škripina priečne pruhovaná

Vysádza sa do hĺbky 10-40cm.
Cena: 3
Dostupné

 


Sparganium erectum
Ježovka vzpriamená

Vysádza sa do hĺbky 10-30cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Typha minima
Pálka najmenšia

Vysádza sa do hĺbky 10-20cm.
Cena: 2
Dostupné

 


Thalia dealbata

Cena: 10
Dostupné

 


Tulbaghia violacea

Cena: 3
Nedostupné

 


Glyceria maxima ''Variegata''

Vysádza sa do hĺbky 0-5cm.
Cena: 3
Dostupné